...:: TÜRK DİLİ ::... Türk Dili ve Kompozisyon Sunuları, Dil Bilgisi, Kompozisyon, Videolar, Kaynaklar, E- Kütüphane, Yararlı Bağlantılar...:: Dr.Ahmet Kayasandık'ın Kişisel Sitesi::........................................................... - UNREGISTERED VERSION

İçeriğe git

Ana Menü

Makaleleri

A. KAYASANDIK

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1. İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatım Bozuklukları


Özet
Bu incelemede Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yazdırılan ilköğretim
altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki anlatım bozuklukları tespit edildi. Ana dilimizin kullanımıyla ilgili yanlışlıkların hangi boyutlara ulaştığı gösterilmeye çalışılarak konunun önemine dikkat çekilmek istendi. Yeni ders kitaplarının daha özenli hazırlanması gerektiği vurgulandı. Yazım ve noktalama yanlışlarının çok fazla olması imla meselesinin hâlâ tam olarak çözülemediğini ortaya koyuyor. Çok sayıda dizgi yanlışının tespit edilmesi de buna gereken özenin gösterilmediğini düşündürüyor. Uzman bir kadro denetiminde kalabalık bir ekip tarafından hazırlanan bu ders kitaplarında bile çok sayıda bilgi yanlışı ve anlatım bozukluğu olması oldukça düşündürücüdür. Ana dilimizin doğru öğretilmesi son derece önemlidir. İlköğretimde yanlış öğrenilenleri daha sonra düzeltmek çok zor olmaktadır. Bu sebeple bu konuya gereken duyarlılık gösterilmelidir.

2. TDK Tarafından Hazırlanan Türkçe Sözlük
ün İlk ve Son Baskısının Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler ve Bu Kelimelere Getirilen Türkçe Ekler Bakımından Karşılaştırılması

Özet
Bu incelemede, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’ün ilk baskısıyla son baskısı, Arapça – Farsça kökenli kelimeler ve bu kelimelere getirilen Türkçe ekler bakımından sayısal olarak karşılaştırılmıştır. Buna göre Türkçe Sözlük’ün ilk baskısında belirtildiği gibi “umulan ve özlenen bir sadeleşmenin gerçekleşmediği” son baskıda Arapça ve Farsça kelimelerin öncekine göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir.


3. Bir Kelime Bir Kültür: Dünya


Dilin en önemli özelliği, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç olmasıdır. Aynı dili konuşan insanlar, o dilin kurallarıyla o dilin kelimeleri üzerinden anlaşırlar.
Dil, aynı zamanda bir gizli antlaşmalar sistemi olduğu için -yansıma kelimeler hariç- dağa niçin dağ, denize niçin deniz, suya niçin su, taşa niçin taş, yola niçin yol denildiği bilinmez. Dillerin doğuşuyla ilgili birtakım nazariyeler var ancak bunlar teori olmaktan öteye geçemiyor. Aynı nesneyi adlandırmak için farklı dillerde farklı kelimelerin bulunması da dilin gizli antlaşmalar sistemi olduğunun güzel bir örneğidir. Biz nasıl ki taşa niçin taş dediğimizi bilmiyorsak İngiliz niçin stone, Fars niçin seng, Rus niçin kamen, Arap da niçin hacer dediğini bilmiyor.
Her dilde o dili konuşan milletin kültürel değerlerini yansıtan
... devamı için başlığı tıklayınız.

4. Türkçenin Güncel Sorunları-1: İyelik ve Kişi Eklerinin Yanlış Kullanımı

Dil, en basit tanımıyla bir anlaşma aracıdır. Eskilerin tabiriyle dilin “efradını cami ağyarını mani” (mükemmellik için gereken bütün unsurları içeren ve gereksiz olanları dışarıda tutan) tarifini yapmak da kolay değildir. Muharrem Ergin’in şu tanımı bu niteliğe yakındır: “Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir müessesedir.” (Ergin 1985: 3) Esasen dilin tanımını ezberlemek yerine onun özelliklerini öğrenerek dili doğru kullanmaya gayret etmek gerekir.
Bu sık karşılaşılan ve her geçen gün hızla yayılan yanlışlardan biri olan iyelik ve kişi eklerinin yanlış kullanılması esasen …
devamı için başlığı tıklayınız.
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön